Pa mor hir yw'r lleuad ym mhob arwydd?

Pa mor hir yw'r lleuad ym mhob arwydd?
Nicholas Cruz

Mae'r lleuad mewn arwyddion astrolegol yn rhywbeth y mae llawer wedi meddwl amdano ers blynyddoedd. Mae'n hysbys bod y lleuad yn dylanwadu ar ein hemosiynau a'n penderfyniadau, a gall deall ei dylanwad ar arwyddion astrolegol ein helpu i wella ein dealltwriaeth ohonom ein hunain. Yn yr erthygl hon, byddwn yn darganfod yn union pa mor hir y mae'r lleuad yn para ym mhob arwydd a sut y gallwn fanteisio ar y wybodaeth hon i wella ein bywydau.

Pa mor hir mae'r lleuad du yn para i mewn pob arwydd?

Mae'r Lleuad Du yn ffenomen astrolegol sy'n digwydd pan fydd yr Haul, y Ddaear a'r Nod Lleuad yn alinio. Mae'r aliniad hwn yn achlysur arbennig i sefydlu cysylltiad dwfn â'n doniau a'n galluoedd cynhenid. Mae'r Lleuad Du yn cludo pob arwydd am tua 18 mis .

Gweld hefyd: Sut i ddarllen tarot Santa Muerte

Yn ystod ei thaith, mae'r Lleuad Du yn cynnig cyfle i ni ddod â phersbectif newydd i'n bywydau. Rydym yn cael offer newydd i lywio'r newidiadau sy'n digwydd. Mae'r offer hyn yn ein helpu i ddeall ein gwendidau ac yn cynnig y cymorth cywir iddynt

Ym mhob arwydd, mae ymwybyddiaeth benodol bod y Lleuad Du yn ei chynnig i ni. Mae'r ymwybyddiaeth hon yn cynnwys tair prif elfen: yr ystyr, y pwrpas a'r amcan. Mae’r elfennau hyn yn ein helpu i ddeall sut y gallwn fynd i’r afael â’r heriau sy’n ein hwynebu mewn mwy o amsereffeithlon a chynhyrchiol.

Isod mae rhestr o'r arwyddion a hyd y Lleuad Du ym mhob un ohonynt:

 • Aries: 10 mis
 • Taurus: 12 mis
 • Gemini: 14 mis
 • Canser: 16 mis
 • Leo: 18 mis
 • Virgo: 20 mis
 • Libra: 22 mis
 • Scorpio: 24 mis
 • Sagittarius: 26 mis
 • Capricorn: 28 mis
 • Aquarius: 30 mis
 • Pisces: 32 mis

Dyma hyd bras y Lleuad Du ym mhob arwydd. Mae'n bosibl y bydd newidiadau yn effeithiau'r Lleuad Du yn dibynnu ar union leoliad yr Haul a'r Nod Lleuad. Mae hyn yn rhywbeth y gall astrolegwyr helpu i'w benderfynu.

Beth yw Hyd Cylchred y Lleuad yn Arwyddion y Sidydd?

Mae cylch hyd y Lleuad yn arwyddion y Sidydd yn cyfeirio ato yr amser mae'n ei gymryd i'r Lleuad symud drwy'r 12 arwydd Sidydd. Gall hyn amrywio yn dibynnu ar y flwyddyn a lleoliad y Lleuad , er ei bod fel arfer yn cymryd tua 28 diwrnod i fynd drwy'r arwyddion.

Mae gan bob arwydd ddylanwad yn wahanol ar y Lleuad, felly mae hyn yn effeithio ar y ffordd y mae'r Lleuad yn dylanwadu ar ein bywydau. Mae'r Lleuad yn ddylanwad pwysig, gan ei fod yn effeithio ar yr egni ar y Ddaear, yn ogystal ag egni emosiynol pobl. Felly, mae'n bwysig deall cylchred hyd y Lleuad yn yr arwyddion.

II ddarganfod pa mor hir y mae'r Lleuad yn ei gymryd i fynd trwy arwydd penodol, gallwch wirio pa mor hir y mae Plwton yn para ym mhob arwydd. Bydd hyn yn rhoi gwell syniad i chi o sut mae'r Lleuad yn effeithio ar eich arwydd Sidydd.

Pa mor hir mae'r lleuad yn aros ym mhob arwydd Sidydd?

Pa mor hir mae y lleuad ym mhob arwydd?

Gweld hefyd: Pa mor wir yw darllen cardiau?

Mae'r lleuad yn aros ym mhob arwydd Sidydd am tua 2.5 diwrnod.

Beth yw trefn yr arwyddion y mae'r lleuad ynddynt ydy e'n symud?

Mae'r lleuad yn symud trwy arwyddion y Sidydd yn y drefn yma: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces .<3

Sut i wybod pa leuad yw fy arwydd?

I ddarganfod pa leuad yw eich arwydd, bydd yn rhaid i chi ddarganfod yn gyntaf Ym mha arwydd mae eich lleuad? Gellir gwneud hyn trwy horosgop geni, sy'n seiliedig ar amser a lleoliad eich geni. Mae angen y wybodaeth hon i gyfrifo lleoliad eich lleuad.

Unwaith y byddwch yn gwybod ym mha arwydd mae eich lleuad, y cwestiwn nesaf yw: Beth yw lleuad fy arwydd? I ateb y cwestiwn hwn, rhaid i chi wybod mai'r lleuad yw'r ail seren bwysicaf mewn horosgop. Mae'r lleuad yn dylanwadu ar eich emosiynau, eich ymddygiad a'ch egni. Gall y lleuad yn eich arwydd ddweud llawer am eich personoliaeth a'r effaith y bydd perthnasoedd yn ei chael ar eich bywyd. Dyna pam,Gall adnabod y lleuad yn eich arwydd eich helpu i ddeall eich perthynas ag eraill yn well

Mae hefyd yn bwysig gwybod bod y lleuad yn newid arwyddion bob rhyw ddwy flynedd. Mae hyn yn golygu y gall y lleuad yn eich arwydd newid trwy gydol eich bywyd. Er enghraifft, os ydych yn Aries, gallai eich lleuad fod yn Aquarius, Pisces, Aries, neu Taurus.

I ddysgu mwy am egni eich perthynas, edrychwch ar Pa mor Hir Mae Perthynas Karmic Diwethaf? Bydd deall y lleuad yn eich arwydd a'i dylanwad ar eich perthnasoedd yn eich helpu i wybod sut bydd eich perthnasoedd yn datblygu.

Gobeithiwn fod yr erthygl hon wedi eich helpu i ddarganfod pa mor hir y mae'r lleuad yn aros ym mhob arwydd . Welwn ni chi'n fuan a diolch am ddarllen!

Os ydych chi eisiau gwybod erthyglau eraill tebyg i Pa mor hir mae'r lleuad yn para ym mhob arwydd? gallwch ymweld â'r categori Horosgop .
Nicholas Cruz
Nicholas Cruz
Mae Nicholas Cruz yn ddarllenwr tarot profiadol, yn frwd dros ysbrydol ac yn ddysgwr brwd. Gyda dros ddegawd o brofiad yn y byd cyfriniol, mae Nicholas wedi ymgolli ym myd tarot a darllen cardiau, gan geisio ehangu ei wybodaeth a'i ddealltwriaeth yn gyson. Fel gredwr naturiol-anedig, mae wedi hogi ei alluoedd i ddarparu mewnwelediadau ac arweiniad dwfn trwy ei ddehongliad medrus o'r cardiau.Mae Nicholas yn gredwr angerddol yng ngrym trawsnewidiol tarot, gan ei ddefnyddio fel arf ar gyfer twf personol, hunan-fyfyrio, a grymuso eraill. Mae ei flog yn llwyfan i rannu ei arbenigedd, gan ddarparu adnoddau gwerthfawr a chanllawiau cynhwysfawr i ddechreuwyr ac ymarferwyr profiadol fel ei gilydd.Yn adnabyddus am ei natur gynnes a hawdd mynd ato, mae Nicholas wedi adeiladu cymuned ar-lein gref sy'n canolbwyntio ar ddarllen tarot a chardiau. Mae ei awydd gwirioneddol i helpu eraill i ddarganfod eu gwir botensial a dod o hyd i eglurder yng nghanol ansicrwydd bywyd yn atseinio gyda'i gynulleidfa, gan feithrin amgylchedd cefnogol a chalonogol ar gyfer archwilio ysbrydol.Y tu hwnt i'r tarot, mae Nicholas hefyd wedi'i gysylltu'n ddwfn ag amrywiol arferion ysbrydol, gan gynnwys sêr-ddewiniaeth, rhifyddiaeth, a iachâd grisial. Mae'n ymfalchïo mewn cynnig ymagwedd gyfannol at ddewiniaeth, gan ddefnyddio'r dulliau cyflenwol hyn i ddarparu profiad cyflawn a phersonol i'w gleientiaid.Felawdur, mae geiriau Nicholas yn llifo'n ddiymdrech, gan daro cydbwysedd rhwng dysgeidiaeth dreiddgar ac adrodd straeon difyr. Trwy ei flog, mae’n plethu ei wybodaeth, ei brofiadau personol, a doethineb y cardiau ynghyd, gan greu gofod sy’n swyno darllenwyr ac yn tanio eu chwilfrydedd. P'un a ydych chi'n ddechreuwr sy'n ceisio dysgu'r pethau sylfaenol neu'n chwiliwr profiadol sy'n chwilio am fewnwelediadau datblygedig, blog Nicholas Cruz o ddysgu tarot a chardiau yw'r adnodd mynediad ar gyfer popeth cyfriniol a goleuedig.