Pa blaned sy'n ôl-raddio heddiw?

Pa blaned sy'n ôl-raddio heddiw?
Nicholas Cruz

Mewn seryddiaeth , mae planed yn cael ei hystyried yn "ôl-radd" pan ymddengys ei bod yn symud yn ôl ar draws yr awyr. Mae hyn yn digwydd pan fydd planed mewn orbit arafach na'r Ddaear, gan wneud i'w mudiant o'i gymharu â ni ymddangos yn rhyfedd. Yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod y planedau sydd yn ôl ar hyn o bryd er mwyn deall yn well eu dylanwad ar ein bywydau.

Sut i wybod pa blaned sy'n mynd yn ôl?

Mae planedau'n mynd yn ôl Symudant mewn cylchoedd o amgylch yr Haul, weithiau'n uniongyrchol ac weithiau'n ôl. Mae planedau ôl-radd yn symud i'r cyfeiriad arall i'r Haul . Mae hwn yn ddigwyddiad naturiol sydd wedi bod yn digwydd ers miloedd o flynyddoedd, ond sut ydych chi'n gwybod pa blaned sy'n ôl-raddio?

I ddarganfod pa blanedau sy'n ôl, mae angen "siart geni ", gan fod y planedau'n symud ar gyflymder gwahanol, gan eu gwneud yn ôl neu'n uniongyrchol ar wahanol adegau. Mae'r siart geni yn siart sy'n dangos lleoliad y planedau ar union adeg eich geni. Bydd y wybodaeth hon yn eich helpu i wybod pa blanedau sy'n ôl.

Gallwch hefyd weld pa blanedau sy'n ôl-raddio ar unrhyw adeg benodol drwy edrych ar galendr seryddol. Gellir dod o hyd i'r calendrau hyn ar-lein neu mewn llyfrau seryddiaeth. Ynddyn nhw, bydd yn cael ei nodi pa rai yw'rplanedau sy'n ôl ar unrhyw adeg . Mae'r wybodaeth hon yn ddefnyddiol ar gyfer darogan sut y bydd planedau ôl-radd yn effeithio ar eich bywyd bob dydd.

I gloi, mae planedau yn ôl yn symud i'r cyfeiriad arall i'r Haul . I ddarganfod pa blanedau sy'n ôl, bydd angen siart geni arnoch chi neu edrychwch ar galendr seryddol. Bydd y wybodaeth hon yn eich helpu i ddeall sut y gall planedau ôl-radd effeithio ar eich bywyd.

Gweld hefyd: Cerdyn Tarot heddiw

Pa Blaned sy'n Mynd yn Ôl Heddiw yn 2023?

Heddiw yn 2023, y blaned sy'n mynd yn ôl yw Jupiter , y mwyaf yn y system solar. Mae Iau yn ôl dros gyfnod o amser sydd fel arfer yn para 4-5 mis. Yn ystod y cyfnod hwn, mae Jupiter yn symud trwy arwyddion y Sidydd yn arafach na'i symudiad arferol. Gall hyn gael effaith fawr ar ein bywydau, gan mai blaned Iau yw’r blaned o ddigonedd, cyfoeth a llawenydd.

Yn ystod y cyfnod hwn o ôl-raddio, mae’n bwysig deall sut y bydd hyn yn effeithio ar ein bywydau. Gellir gwella neu leihau'r effeithiau yn dibynnu ar ba arwydd Sidydd y mae Iau yn ôl. Dyma rai o'r effeithiau cyffredinol y mae Iau fel arfer yn eu cael yn ôl:

  • Mae'n amser pan fydd angen i ni dalu mwy o sylw i'n gweithredoedd a'n penderfyniadau.
  • Mae'n amser i nimyfyrio ar y gorffennol a'r newidiadau rydym wedi'u gwneud.
  • Mae'n amser da i ofyn am gyngor gan bobl rydych yn ymddiried ynddynt.
  • Mae'n gyfnod o fuddsoddi er mwyn adeiladu dyfodol gwell.

Mae'n bwysig cofio er bod Iau yn ôl yn ystod y cyfnod hwn, mae yna hefyd lawer o gyfleoedd a bendithion i'w mwynhau. Felly peidiwch â digalonni: Iau yn ôl i'n helpu i dyfu.

Beth mae Mercwri a Venus yn ei olygu yn ôl?

Mae mercwri a Venus yn blanedau sy'n troi'r Haul mewn llai o amser na'r Ddaear, ac weithiau, dros gyfnod o amser, mae eu orbitau'n mynd yn ôl . Mae hyn yn golygu bod y planedau yn symud yn ôl yn yr awyr, o safbwynt y Ddaear. Mae'r symudiadau hyn yn ôl yn ffenomen optegol, gan nad yw'r naill blaned na'r llall yn symud yn ôl mewn gwirionedd.

Mae mudiant ôl-radd o Fercwri neu Fenws yn effeithio ar ein bywydau mewn rhai ffyrdd. Mae'n hysbys bod y planedau hyn yn dylanwadu ar ein bywydau mewn cariad, cyfathrebu a masnach. Pan fydd y planedau hyn yn troi'n ôl, mae eu dylanwadau ar fywyd dynol yn cael eu heffeithio. Gall hyn olygu ein bod yn dechrau cael problemau mewn perthynas â'r meysydd hyn, megis problemau cyfathrebu ag anwyliaid neu broblemau ariannol.

Er bod symudiadau ôl-raddol Mercwri a VenusGallant achosi problemau, gallant hefyd gynnig cyfleoedd. Mae’r mudiad yn ôl yn rhoi’r cyfle i ni adolygu ein bywydau ac archwilio unrhyw feysydd sydd angen sylw. Gallwn achub ar y cyfle i ailedrych ar ein perthnasoedd, dod o hyd i atebion i broblemau ariannol, a gwella ein sgiliau cyfathrebu. Gall hyn ein helpu i symud ymlaen yn ein bywydau a gwella ein perthnasoedd.

Mae'n bwysig cofio, pan fydd Mercwri a Venus yn ôl, nad yw hyn o reidrwydd yn arwydd drwg. Mae hyn yn golygu bod cyfleoedd i ni ddysgu a thyfu. Mae'n bwysig cymryd yr amser i archwilio ein bywydau a gwneud y gorau o'r cyfleoedd y mae symudiadau yn ôl yn eu cynnig i ni.

Gweld hefyd: Symbol y Teigr yn yr Horosgop Tsieineaidd

Archwilio Mudiant Ôl-radd y Planedau

.

"Pa mor wych mae wedi bod yn darganfod pa blaned sy'n ôl heddiw Rwyf wedi bod yn astudio sêr-ddewiniaeth ers rhai blynyddoedd ac mae gwybod bod gwybodaeth yn fy helpu i ddeall dylanwad planedau ar fywyd yn well. penderfyniadau gwell a chael persbectif ehangach ar fywyd."

Diolch am ddarllen yr erthygl! Gobeithio ichi ddod o hyd i'r wybodaeth yr oeddech yn chwilio amdani. Os oes angen unrhyw gymorth pellach arnoch, mae croeso i chi gysylltu â mi . Cael diwrnod braf!

Os ydych chi eisiau gwybod erthyglau eraill tebyg i Pa blaned sy'n ôl heddiw? gallwch ymweld â'r categori Esoteriaeth .
Nicholas Cruz
Nicholas Cruz
Mae Nicholas Cruz yn ddarllenwr tarot profiadol, yn frwd dros ysbrydol ac yn ddysgwr brwd. Gyda dros ddegawd o brofiad yn y byd cyfriniol, mae Nicholas wedi ymgolli ym myd tarot a darllen cardiau, gan geisio ehangu ei wybodaeth a'i ddealltwriaeth yn gyson. Fel gredwr naturiol-anedig, mae wedi hogi ei alluoedd i ddarparu mewnwelediadau ac arweiniad dwfn trwy ei ddehongliad medrus o'r cardiau.Mae Nicholas yn gredwr angerddol yng ngrym trawsnewidiol tarot, gan ei ddefnyddio fel arf ar gyfer twf personol, hunan-fyfyrio, a grymuso eraill. Mae ei flog yn llwyfan i rannu ei arbenigedd, gan ddarparu adnoddau gwerthfawr a chanllawiau cynhwysfawr i ddechreuwyr ac ymarferwyr profiadol fel ei gilydd.Yn adnabyddus am ei natur gynnes a hawdd mynd ato, mae Nicholas wedi adeiladu cymuned ar-lein gref sy'n canolbwyntio ar ddarllen tarot a chardiau. Mae ei awydd gwirioneddol i helpu eraill i ddarganfod eu gwir botensial a dod o hyd i eglurder yng nghanol ansicrwydd bywyd yn atseinio gyda'i gynulleidfa, gan feithrin amgylchedd cefnogol a chalonogol ar gyfer archwilio ysbrydol.Y tu hwnt i'r tarot, mae Nicholas hefyd wedi'i gysylltu'n ddwfn ag amrywiol arferion ysbrydol, gan gynnwys sêr-ddewiniaeth, rhifyddiaeth, a iachâd grisial. Mae'n ymfalchïo mewn cynnig ymagwedd gyfannol at ddewiniaeth, gan ddefnyddio'r dulliau cyflenwol hyn i ddarparu profiad cyflawn a phersonol i'w gleientiaid.Felawdur, mae geiriau Nicholas yn llifo'n ddiymdrech, gan daro cydbwysedd rhwng dysgeidiaeth dreiddgar ac adrodd straeon difyr. Trwy ei flog, mae’n plethu ei wybodaeth, ei brofiadau personol, a doethineb y cardiau ynghyd, gan greu gofod sy’n swyno darllenwyr ac yn tanio eu chwilfrydedd. P'un a ydych chi'n ddechreuwr sy'n ceisio dysgu'r pethau sylfaenol neu'n chwiliwr profiadol sy'n chwilio am fewnwelediadau datblygedig, blog Nicholas Cruz o ddysgu tarot a chardiau yw'r adnodd mynediad ar gyfer popeth cyfriniol a goleuedig.