Beth yw'r gwahaniaeth rhwng esgynnydd Sidydd a disgynnydd?

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng esgynnydd Sidydd a disgynnydd?
Nicholas Cruz

Tabl cynnwys

Ydych chi erioed wedi meddwl beth yw ystyr y term esgynnydd neu ddisgynnydd mewn perthynas â'r Sidydd? Mae'r rhain yn gysyniadau astrolegol pwysig y dylech fod yn ymwybodol ohonynt. Yn yr erthygl hon, byddwn yn esbonio beth yw goruchafiaeth a disgynnydd Sidydd a sut y bydd pob un yn effeithio ar eich bywyd.

Beth yw'r gwahaniaethau rhwng yr arwyddion esgynnydd a disgynnydd mewn sêr-ddewiniaeth?<5

Mewn sêr-ddewiniaeth, mae'r arwydd sy'n codi a'r arwydd cwympo yn ddwy elfen allweddol wrth ddehongli siart geni a darparu gwybodaeth am bersonoliaeth a pherthnasoedd person. Er bod y ddau yn bwysig, mae ganddynt nodweddion ac ystyron gwahanol .

Mae'r arwydd codi, a elwir hefyd yn yr ascendant neu'r "rising sign" yn Saesneg, yn cynrychioli'r ddelwedd allanol yr ydym yn taflunio iddi y byd a sut mae eraill yn ein gweld. Dyma arwydd y Sidydd a oedd yn codi ar y gorwel dwyreiniol ar union adeg ein geni. Mae'r arwydd hwn yn dylanwadu ar ein hymddangosiad corfforol , ein harddull ymddygiad a sut rydym yn ymdrin â sefyllfaoedd newydd.

Ar y llaw arall, mae'r arwydd disgynnol, a elwir hefyd yn "descendant" yn Saesneg, i'w gael ar y ochr gyferbyn â'r esgynnydd ac mae r yn cynrychioli ein perthnasau agosaf a'n cysylltiadau agos . Er bod a wnelo'r dyrchafwr â'r ffordd yr ydym yn cyflwyno ein hunaini'r byd, mae'r arwydd disgynnol yn datgelu ein patrymau a'n hoffterau mewn perthnasoedd. Mae'n nodi'r math o berson rydym yn cael ein denu ato ac yn ceisio sefydlu cysylltiad dwfn ag ef.

Gweld hefyd: Beth mae Cerdyn y Ffŵl yn ei olygu yn y Tarot?

I ddeall y gwahaniaethau hyn yn well, dyma restr sy'n amlygu nodweddion allweddol pob un:

Arwydd Codi:

  • Mae'n dylanwadu ar ein hymddangosiad corfforol a'n ffordd o wisgo.
  • Mae'n pennu sut rydym yn ymddwyn mewn sefyllfaoedd cymdeithasol ac anhysbys.
  • Yn cynrychioli ein hargraff gyntaf ar eraill.
  • Yn dylanwadu ar ein nodau personol a sut rydym yn eu dilyn.
  • Yn dynodi ein cryfderau a'n galluoedd naturiol.

Arwydd disgynnol :

  • Mae'n adlewyrchu ein hoffterau a'n patrymau mewn perthnasoedd agos.
  • Mae'n dylanwadu ar y math o bartner rydym yn cael ein denu ato ac yr ydym yn ceisio sefydlu cysylltiad dwfn ag ef.<10
  • Mae’n datgelu sut rydym yn ymddwyn mewn perthnasoedd a phartneriaethau clos.
  • Mae’n dynodi ein hanghenion emosiynol a’r hyn rydym yn ei ddisgwyl gan eraill mewn perthynas.
  • Gall ddatgelu ein gwendidau a’n meysydd o twf mewn perthnasoedd.

Mae’r arwydd cynyddol yn canolbwyntio ar sut rydym yn cyflwyno ein hunain i’r byd a’n ffordd o ryngweithio mewn sefyllfaoedd cymdeithasol, tra mae'r arwydd disgynnol yn canolbwyntio ar ein perthnasoedd personol a'n hoffterau yn y maes agos.Mae'r ddau arwydd yn hanfodol i ddeall gwahanol agweddau ar ein personoliaeth a'n rhyngweithiadau ag eraill mewn sêr-ddewiniaeth.

Beth yw'r berthynas rhwng yr arwydd codi a'r lleill?

Mae'r arwydd codi yn gysyniad astrolegol sy'n cyfeirio at y lleoliad yn yr awyr lle mae'r Haul ar adeg geni person. Mae'r sefyllfa hon yn allweddol i bennu arwydd Sidydd person, sy'n effeithio ar eu personoliaeth a'u tynged.

Mae'r berthynas rhwng yr arwydd sy'n codi ac elfennau eraill yr horosgop yn bwysig iawn. Mae'r arwydd cynyddol yn dylanwadu ar y ffordd rydyn ni'n rhyngweithio â'r byd a sut rydyn ni'n ymwneud ag eraill. Mae lleoliad y planedau eraill ar adeg geni hefyd yn dylanwadu ar bersonoliaeth a thynged person

I ddysgu mwy am ystyr yr arwydd esgynnol, rydym yn eich gwahodd i ddarllen Beth yw ystyr esgynnol a disgynnol ? ar ein gwefan.

Sut Mae Esgynnydd a Disgynnydd Arwydd yn Gweithio?

Mae Esgynnydd a Disgynnydd Arwydd yn ddwy elfen bwysig i ddehongli siart geni person . Mae'r ddwy elfen hyn yn cynrychioli'r ffordd y mae person yn canfod eu hamgylchedd ac yn byw bywyd yn gyffredinol. Mae'r Esgynnydd yn cyfeirio at gyfeiriad y llinell lorweddol mewn siart geni, tra bod y Disgynnydd yn cyfeirio at yyn cyfeirio at gyfeiriad y llinell fertigol.

Yr Esgynnydd yw'r pwynt ar frig siart geni ac mae'n perthyn i bersonoliaeth, tra mai'r Disgynnydd yw'r pwynt ar waelod y siart geni ac yn perthynol i berthnasau. Mae'r ddwy elfen yn bwysig i bennu personoliaeth a thynged person

Mae'r Esgynyddion a'r Disgynyddion yn adlewyrchiad o arwyddion y Sidydd. Yr Esgynyddion yw'r arwyddion ar frig y siart geni, a'r Disgynyddion yw'r arwyddion ar y gwaelod. Mae gan yr Esgynyddion a'r Disgynyddion ddylanwad ar y ffordd y mae person yn ymwneud â'r byd.

Gall yr Esgynyddion a'r Disgynyddion hefyd ddylanwadu ar y ffordd y mae person yn dirnad y byd a'r ffordd y mae'n gweld ei hun yn ymwneud ag eraill. Os hoffech wybod mwy am Esgynyddion a Disgynyddion a'r siart geni, gallwch edrych ar ein tudalen Esgynyddion a Disgynyddion.

Manteision Adnabod Esgynnydd a Disgynyddion Sidydd

"Darganfyddwch y gwahaniaeth rhwng zodiacs esgynnol a disgynnol wedi fy helpu i ddeall fy mhersonoliaeth yn well a sut rydw i'n uniaethu ag eraill. Mae'r llinell esgynnol yn fy siart geni yn amlygu fy synnwyr o hunaniaeth a sut rydw i'n teimlobod yn gyfforddus fy hun, tra bod y llinell ddisgynnol yn dangos sut rydw i'n ffitio i mewn i gymdeithas. Rwy'n ddiolchgar iawn am ddod o hyd i'r wybodaeth hon a'i deall."

Beth mae'r arwydd disgynnol yn ei olygu?

Llinell syth yw'r arwydd disgynnol neu gysylltnod a ddefnyddir mewn symbolau, i roi ystyr iddynt.Yn arbennig, defnyddir yr arwydd hwn i ddynodi perthynas rhwng dau syniad neu i fynegi gwahaniaeth rhwng dau beth Enghraifft o'i Defnydd sydd yn y gair israddol , sy'n golygu bod rhywbeth islaw rhywbeth arall.

Gweld hefyd: Sut mae Geminis mewn cariad?

Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio i fynegi rhaniad rhwng yr hyn sydd uchod a'r hyn sydd isod.Er enghraifft, yr arwydd disgynnol yn cael ei ddefnyddio i wahanu top a gwaelod mewn cyfres o rifau. Mae'r arwydd hefyd yn cael ei ddefnyddio i wahanu termau mewn brawddeg, fel yn yr ymadrodd: "yr uchel a'r isel " .

Defnyddir yr arwydd cwympo hefyd i fynegi gostyngiad.Er enghraifft, mewn graff, mae'r arwydd cwympo yn dangos bod maint yn lleihau. Gall hyn fod yn dymheredd, swm o arian, nifer o gynhyrchion a werthir, ac ati

I gloi, mae gan yr arwydd disgynnol ystyr pwysig iawn. Fe'i defnyddir i nodi perthynas rhwng dau syniad, i wahanu top a gwaelod, ac i fynegi gostyngiad mewn graff. Mae hyn yn gwneud yr arwydd cwympo yn offerynddefnyddiol mewn llawer o sefyllfaoedd.

Gobeithiwn fod y wybodaeth hon am y gwahaniaeth rhwng esgynnydd sidydd a disgynnydd yn ddefnyddiol i chi. Cael diwrnod gwych!

Os ydych chi eisiau gwybod erthyglau eraill tebyg i Beth yw'r gwahaniaeth rhwng esgyniad a disgyniad y Sidydd? gallwch ymweld â'r Horosgop categori .
Nicholas Cruz
Nicholas Cruz
Mae Nicholas Cruz yn ddarllenwr tarot profiadol, yn frwd dros ysbrydol ac yn ddysgwr brwd. Gyda dros ddegawd o brofiad yn y byd cyfriniol, mae Nicholas wedi ymgolli ym myd tarot a darllen cardiau, gan geisio ehangu ei wybodaeth a'i ddealltwriaeth yn gyson. Fel gredwr naturiol-anedig, mae wedi hogi ei alluoedd i ddarparu mewnwelediadau ac arweiniad dwfn trwy ei ddehongliad medrus o'r cardiau.Mae Nicholas yn gredwr angerddol yng ngrym trawsnewidiol tarot, gan ei ddefnyddio fel arf ar gyfer twf personol, hunan-fyfyrio, a grymuso eraill. Mae ei flog yn llwyfan i rannu ei arbenigedd, gan ddarparu adnoddau gwerthfawr a chanllawiau cynhwysfawr i ddechreuwyr ac ymarferwyr profiadol fel ei gilydd.Yn adnabyddus am ei natur gynnes a hawdd mynd ato, mae Nicholas wedi adeiladu cymuned ar-lein gref sy'n canolbwyntio ar ddarllen tarot a chardiau. Mae ei awydd gwirioneddol i helpu eraill i ddarganfod eu gwir botensial a dod o hyd i eglurder yng nghanol ansicrwydd bywyd yn atseinio gyda'i gynulleidfa, gan feithrin amgylchedd cefnogol a chalonogol ar gyfer archwilio ysbrydol.Y tu hwnt i'r tarot, mae Nicholas hefyd wedi'i gysylltu'n ddwfn ag amrywiol arferion ysbrydol, gan gynnwys sêr-ddewiniaeth, rhifyddiaeth, a iachâd grisial. Mae'n ymfalchïo mewn cynnig ymagwedd gyfannol at ddewiniaeth, gan ddefnyddio'r dulliau cyflenwol hyn i ddarparu profiad cyflawn a phersonol i'w gleientiaid.Felawdur, mae geiriau Nicholas yn llifo'n ddiymdrech, gan daro cydbwysedd rhwng dysgeidiaeth dreiddgar ac adrodd straeon difyr. Trwy ei flog, mae’n plethu ei wybodaeth, ei brofiadau personol, a doethineb y cardiau ynghyd, gan greu gofod sy’n swyno darllenwyr ac yn tanio eu chwilfrydedd. P'un a ydych chi'n ddechreuwr sy'n ceisio dysgu'r pethau sylfaenol neu'n chwiliwr profiadol sy'n chwilio am fewnwelediadau datblygedig, blog Nicholas Cruz o ddysgu tarot a chardiau yw'r adnodd mynediad ar gyfer popeth cyfriniol a goleuedig.