Beth i'w wneud ar Leuad Gibbous Wing?

Beth i'w wneud ar Leuad Gibbous Wing?
Nicholas Cruz

Y Lleuad Gibbous Waning yw cam olaf y lleuad cyn y lleuad newydd. Nodweddir y rhan hon o'r lleuad gan ei chilgant sy'n weladwy o'r ddaear, sy'n ei gwneud yn olygfa hynod o hardd ac arbennig . Os ydych chi'n bwriadu mynd ar daith i weld y lleuad groch, mae yna nifer o weithgareddau y gallwch chi eu gwneud i wneud y gorau o'ch profiad.

Sut mae'r lleuad grombil wan yn datblygu?

Mae'r lleuad crychlyd yn datblygu pan fydd y lleuad yn mynd o'r cyfnod lleuad llawn i'r cyfnod lleuad newydd. Yn ystod y cyfnod hwn, mae'r lleuad yn edrych fel lleuad cilgant, sy'n mynd yn llai wrth i'r lleuad newydd agosáu. Yn ystod y cyfnod hwn, mae ochr chwith y lleuad yn cael ei goleuo gan yr haul, tra bod yr ochr dde yn y cysgod.

Yn ystod y lleuad crychlyd sy'n pylu, mae'r lleuad cwyrog ar ochr chwith y lleuad. Mae hyn yn golygu bod ochr chwith y lleuad yn ymddangos yn fwy nag arfer. Bydd ochr dde'r lleuad, ar y llaw arall, yn ymddangos yn llai na'r arfer. Mae hyn oherwydd bod yr ochr dde mewn cysgod.

Wrth i'r lleuad ddilyn ei chwrs, mae'r lleuad crychlyd yn nesáu at y lleuad newydd. Mae'r cam hwn yn para tua wythnos, ac mae'n amser unigryw i arsylwi ar y lleuad. Yn ystod y cyfnod hwn, gellir cynnal gweithgareddau amrywiol, megis ffotograffiaeth lleuad neusyllu ar y sêr. I gael rhagor o wybodaeth am weithgareddau y gellir eu gwneud yn ystod y lleuad enbyd, ewch i'r dudalen hon.

Pa weithgareddau y gellir eu gwneud yn ystod cyfnod y lleuad sy'n crebachu?

Yn ystod y cyfnod lleuad gwenu gellir cyflawni llawer o weithgareddau. Mae'r gweithgareddau hyn yn gysylltiedig â chwilio am heddwch mewnol a datblygu egni greddfol. Dyma rai syniadau ar gyfer gweithgareddau i'w gwneud yn ystod y cyfnod hwn:

  • Perfformio ddefodau i gael gwared ar egni negyddol.
  • Myfyrio i gysylltu â'ch bod mewnol .
  • Gwnewch glanhau ynni i ryddhau egni llonydd.
  • Gwnewch ddelweddu i gyrraedd lefelau newydd o ymwybyddiaeth.

Mae’r holl weithgareddau hyn yn helpu i gysylltu ag egni’r lleuad sy’n gwanhau ac yn manteisio ar ei buddion. I gael rhagor o wybodaeth am ba ddefodau y gellir eu perfformio yn ystod y lleuad sy'n crebachu, ewch i'r erthygl hon.

Archwilio Posibiliadau'r Lleuad Gibbous Waxing

Mae'r Lleuad Gibbous Waxing yn cael ei nodweddu gan newid cyson yn ei ymddangosiad a dyma'r man melys ar gyfer archwilio cylch y lleuad. Mae dyddiau'r lleuad gibbous cwyrog yn arbennig oherwydd eu bod yn cynnig persbectif unigryw o natur i ni. Mae'r dyddiau hyn yn arbennig o dda ar gyfer gwneudpethau hwyliog iawn.

Yn ystod y lleuad gibbous waxing mae llawer o weithgareddau y gallwch eu gwneud. Gallwch fwynhau harddwch y lleuad cilgant o gysur eich cartref, mynd allan i fyd natur i edmygu ei swyn, a hyd yn oed wneud rhai gweithgareddau gyda ffrindiau neu deulu. Un o'r ffyrdd mwyaf poblogaidd i fanteisio o'r lleuad gibbous cwyr yw edmygu ei ddisgleirdeb a harddwch o le tawel. Mae hwn yn weithgaredd perffaith i'w wneud gyda ffrindiau a theulu

Gweld hefyd: Tŵr y Tarot Ie neu Na?

Yn ogystal ag edmygu'r lleuad, mae yna lawer o weithgareddau eraill y gallwch chi eu gwneud yn ystod y lleuad gibbous waxing. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Myfyrio dan olau’r lleuad
  • Perfformio seremonïau i anrhydeddu’r lleuad
  • Perfformio defodau i amlygu’ch chwantau
  • Perfformio defodau glanhau ynni

Gyda’r lleuad gibbous cwyrog, mae llawer o ffyrdd i harneisio egni’r lleuad. Mae'r lleuad hon yn cynnig cyfle unigryw i gysylltu â natur a phrofi rhywbeth gwahanol. Os ydych chi'n chwilio am ffyrdd newydd o archwilio'r lleuad grombil cwyr, yna dyma'r amser perffaith i wneud hynny!

Archwilio rhyfeddodau'r lleuad groch sy'n crebachu

.

" Un o'r profiad mwyaf gwerth chweil i mi ei gael oedd mynd am dro o dan y lleuad sy'n crebachu Roedd popeth yn dawel a'r awyr yn hudolus roeddwn yn gallu mwynhau tawelwch a harddwch ynatur. Roedd yr awyr yn llawn o sêr a'r lleuad yn goleuo fy llwybr. Roedd yn brofiad unigryw na fyddaf byth yn ei anghofio ".

Gweld hefyd: 7 o Gwpanau a 7 o Bentaclau

Nawr eich bod yn gwybod beth i'w wneud ar leuad serth sy'n prinhau, gobeithio eich bod wedi profiad bendigedig. Mwynhewch eich taith! Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen help arnoch, mae croeso i chi gysylltu â mi.

Os ydych chi eisiau gwybod erthyglau eraill tebyg i Beth i'w wneud yn y Lleuad Gibbous Waning? gallwch ymweld â'r categori Esoteriaeth .
Nicholas Cruz
Nicholas Cruz
Mae Nicholas Cruz yn ddarllenwr tarot profiadol, yn frwd dros ysbrydol ac yn ddysgwr brwd. Gyda dros ddegawd o brofiad yn y byd cyfriniol, mae Nicholas wedi ymgolli ym myd tarot a darllen cardiau, gan geisio ehangu ei wybodaeth a'i ddealltwriaeth yn gyson. Fel gredwr naturiol-anedig, mae wedi hogi ei alluoedd i ddarparu mewnwelediadau ac arweiniad dwfn trwy ei ddehongliad medrus o'r cardiau.Mae Nicholas yn gredwr angerddol yng ngrym trawsnewidiol tarot, gan ei ddefnyddio fel arf ar gyfer twf personol, hunan-fyfyrio, a grymuso eraill. Mae ei flog yn llwyfan i rannu ei arbenigedd, gan ddarparu adnoddau gwerthfawr a chanllawiau cynhwysfawr i ddechreuwyr ac ymarferwyr profiadol fel ei gilydd.Yn adnabyddus am ei natur gynnes a hawdd mynd ato, mae Nicholas wedi adeiladu cymuned ar-lein gref sy'n canolbwyntio ar ddarllen tarot a chardiau. Mae ei awydd gwirioneddol i helpu eraill i ddarganfod eu gwir botensial a dod o hyd i eglurder yng nghanol ansicrwydd bywyd yn atseinio gyda'i gynulleidfa, gan feithrin amgylchedd cefnogol a chalonogol ar gyfer archwilio ysbrydol.Y tu hwnt i'r tarot, mae Nicholas hefyd wedi'i gysylltu'n ddwfn ag amrywiol arferion ysbrydol, gan gynnwys sêr-ddewiniaeth, rhifyddiaeth, a iachâd grisial. Mae'n ymfalchïo mewn cynnig ymagwedd gyfannol at ddewiniaeth, gan ddefnyddio'r dulliau cyflenwol hyn i ddarparu profiad cyflawn a phersonol i'w gleientiaid.Felawdur, mae geiriau Nicholas yn llifo'n ddiymdrech, gan daro cydbwysedd rhwng dysgeidiaeth dreiddgar ac adrodd straeon difyr. Trwy ei flog, mae’n plethu ei wybodaeth, ei brofiadau personol, a doethineb y cardiau ynghyd, gan greu gofod sy’n swyno darllenwyr ac yn tanio eu chwilfrydedd. P'un a ydych chi'n ddechreuwr sy'n ceisio dysgu'r pethau sylfaenol neu'n chwiliwr profiadol sy'n chwilio am fewnwelediadau datblygedig, blog Nicholas Cruz o ddysgu tarot a chardiau yw'r adnodd mynediad ar gyfer popeth cyfriniol a goleuedig.